Privacy Policy

SGBC BVBA  (de “Onderneming”) respecteert de privacy kwesties van de gebruikers van haar website, www.opleidingnagelstyliste.be en de daarin aangeboden diensten (de "Site"). Het Bedrijf biedt dus deze privacyverklaring om uit te leggen welke informatie wordt verzameld tijdens een bezoek aan de Site en hoe dergelijke informatie kan worden gebruikt.

Uw gebruik van de diensten van de Onderneming en deze site wordt ook beheerst door die van SGBC, BVBA een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in België. 

Gebruik van informatie: als algemeen beleid wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres of e-mailadres, automatisch verzameld bij uw bezoek aan de site. Bepaalde niet-persoonlijke informatie wordt echter vastgelegd door de standaardwerking van de internetservers van de site. Informatie zoals het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem en uw IP-adres worden verzameld om uw online ervaring te verbeteren.

De verschillende mailinglijsten, downloads, speciale aanbiedingen, prijsvragen, registratieformulieren en enquêtes van de Site kunnen u vragen contactinformatie op te geven, zoals uw naam, e-mailadres en / of e-mailadres, demografische informatie zoals uw leeftijd en geslacht, en persoonlijke voorkeurinformatie zoals uw voorkeurssoftware en interesses. Informatie die op het moment van indiening wordt ingediend, zal door de onderneming alleen worden gebruikt als dat noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen, inclusief maar niet beperkt tot de verbetering van onze producten, diensten en de inhoud van de Site. De onderneming kan dergelijke informatie ook delen met onze zakelijke en promotionele partners om die interesses te bevorderen. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt nooit verkocht of verhuurd aan derden. Met uw toestemming kunnen we uw contactgegevens gebruiken om u informatie over onze onderneming en onze producten te sturen. U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van toekomstige mailings, zoals hieronder beschreven. De onderneming slaat geen creditcardinformatie op die het kan ontvangen met betrekking tot een specifieke transactie en / of factureringsregeling, behalve als dat nodig is om aan zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot dergelijke transactie, factureringsregeling en / of anderszins geautoriseerd door een gebruiker.

De onderneming kan gebruikersinformatie in speciale gevallen vrijgeven wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, te contacteren of te vervolgen die mogelijk letsel of inmenging (opzettelijk of onopzettelijk) met de rechten van de onderneming veroorzaakt. eigendom, andere gebruikers van de Site of iemand anders die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten.

De onderneming kan ook worden verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Houd er ook rekening mee dat derden die inhoud leveren en / of publiceren via de opleidingnagelstyliste-service van de onderneming, worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens in de inhoud die door een dergelijke partij is geüpload naar deopleidingnagelstyliste-service van het bedrijf ("derde partij". Inhoud ") en alle andere persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deze inhoud van derden. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de verwerking waarvoor de onderneming gegevensbeheerder is. Als u vragen hebt over persoonlijke gegevens in de inhoud van derden, neemt u contact op met de externe leverancier die verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud van derden.

Kinderen van 16 jaar en jonger: het bedrijf erkent de speciale verplichting om persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen die is verkregen van kinderen van 16 jaar en jonger. ZOALS HET IS, INDIEN U 16 JAAR OUD OF jonger bent, VERZOEKT HET BEDRIJF DAT U GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DE SITE OF AAN HET BEDRIJF VERSTREKT. Als het bedrijf ontdekt dat een kind van 16 jaar of jonger zich heeft aangemeld op de site of ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt, zullen we de identificeerbare informatie van dat kind uit onze gegevens verwijderen.

 
SGBC moedigt de ouders toch aan om online te gaan met hun kinderen. Hier zijn een paar tips om de online ervaring van een kind veiliger te maken:
  • Leer kinderen nooit persoonlijke informatie te geven, tenzij onder toezicht van een ouder of verantwoordelijke volwassene. Omvat naam, adres, telefoon, school, etc.
  • Ken de sites die uw kinderen bezoeken en welke sites geschikt zijn.
  • Kijk voor het privacybeleid van de website. Weet hoe de informatie van uw kind wordt behandeld.
  • Check out the FTC’s site for more tips on protecting children's privacy online

Gebruik van cookies: Cookies zijn stukjes informatie die een website naar de harde schijf van een persoon overbrengt voor archiveringsdoeleinden. Cookies maken het gebruik van onze Site eenvoudiger door, onder andere, uw wachtwoorden en voorkeuren voor u op te slaan. Deze cookies zijn beperkt voor gebruik op onze Site en dragen geen persoonlijke informatie over aan enige andere partij. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt echter uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Raadpleeg de technische informatie die relevant is voor uw browser voor instructies. Als u ervoor kiest om uw cookies-instelling uit te schakelen of een cookie weigert te accepteren, werken sommige delen van de Site mogelijk niet correct of kunnen aanzienlijk langzamer zijn.

Opleidingnagelstyilste gebruikt de volgende cookies op de site:

Cookie Name Purpose
_kjb_session Opleidingnagelstyilste session cookie Volgt uw actieve beheerderssessie, zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen
kjba Opleidingnagelstyilste affiliate token Tracks die gelieerde onderneming een aanbieding heeft doorverwezen
_abv Admin bar hidden Hiermee wordt bijgehouden of de gebruiker zijn admin-voorbeeldbalk wilt verbergen

Malware / Spyware / Virussen: Noch de onderneming, noch de Site staan bewust het gebruik van malware, spyware, virussen en / of andere soortgelijke soorten software toe.

Links naar externe sites: De onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van websites van derden die mogelijk aan de site zijn gekoppeld. Het bedrijf is ook niet verantwoordelijk voor enige informatie die u mogelijk deelt met dergelijke gelinkte websites. Raadpleeg de respectieve privacyregels en -praktijken van elke website voordat u informatie vrijgeeft.

Prikborden en chatrooms: Gasten van de site zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die ze plaatsen op de forums van het bedrijf, zoals chatrooms en bulletinboards. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat wanneer zij vrijwillig persoonlijke informatie bekend maken (bijv. Gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer) op de prikborden of in de chatruimtes, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen en kan resulteren in ongevraagde berichten van andere mensen. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u in deze gevallen wilt opgeven. Wees voorzichtig als u deze functies gebruikt.

Keuze / Opt-out: De Site kan u de mogelijkheid bieden om u aan te melden om berichten van ons te ontvangen op het moment dat wij om informatie over u vragen. U hebt altijd de mogelijkheid om uw naam uit elke e-maillijst te verwijderen om dergelijke toekomstige communicatie te beëindigen. Om ervoor te zorgen dat de lijst onmiddellijk wordt verwijderd, volgt u de specifieke instructies die worden uiteengezet in de mededelingen die u van het bedrijf ontvangt en die u niet langer wenst te ontvangen. Als u de in deze communicatie gespecificeerde instructies niet hebt ingevuld, stuurt u een e-mail naar [email protected], inclusief een kopie van de ongewenste e-mail die aan de aanvraag is toegevoegd en vermeld dat u van de e-maillijst wilt worden verwijderd .

Overdracht van informatie over nationale grenzen: onze site en verschillende informatie die we verzamelen, worden beheerd op servers in verschillende rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten. Wanneer u de Site en / of onze diensten bezoekt of gebruikt, kan persoonlijke informatie over u worden overgedragen buiten het land waarin u zich bevindt op deze andere locaties. Het beleid van de onderneming zorgt ervoor dat dergelijke persoonlijke informatie wordt beschermd volgens dezelfde standaard wanneer deze wordt verwerkt door een entiteit of kantoor van een onderneming over de hele wereld. We zorgen er ook voor dat geschikte contracten met standaardbepalingen voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd om die informatie en de rechten van personen te beschermen, aanwezig zijn bij alle externe dienstverleners die we kunnen gebruiken.

Uw toegang tot en controle over uw persoonlijk identificeerbare informatie: op elk moment, maar slechts één keer per kalenderjaar, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen gebruikers contact opnemen met de onderneming om de persoonlijk identificeerbare informatie die de onderneming over u verzameld heeft te beoordelen. Als u fouten ontdekt, meld dit dan aan het bedrijf en de informatie zal worden gecorrigeerd. Om de persoonlijk identificeerbare informatie die het bedrijf over u heeft verzameld, te bekijken, stuurt u een e-mail naar [email protected] met de onderwerpregel: "Verzoek om persoonlijke informatiebeoordeling". Gebruikers kunnen ook verzoeken dat Onderneming een gebruikersaccount (s) verwijdert of , als u op geen enkel moment een gebruikersaccount, uw e-mailadres en eventuele gerelateerde gegevens hebt vastgesteld. Als u uw gebruikersaccount (s) wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] met de woorden "Account verwijderen" in de onderwerpregel. Als u geen gebruikersaccount hebt en uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie die u mogelijk heeft verstrekt door uw gebruik van de Site, Games en / of Diensten wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] met de woorden "Delete mijn gegevens" in de onderwerpregel.

U kunt er ook voor kiezen om te bevestigen dat de onderneming uw persoonlijke informatie op bepaalde manieren niet gebruikt en / of anderszins "opt-out" voor bepaald gebruik van die persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot (i) wanneer uw persoonlijke gegevens aan een derde partij die geen verband houdt met de onderneming en / of met partijen die rechtstreeks verband houden met het leveren van uw diensten en / of (ii) wanneer uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld of later geautoriseerd door jou. Als u uw persoonlijke gegevens op een dergelijke manier wilt beperken of andere vragen wilt hebben over hoe het bedrijf uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, neemt u contact met ons op via [email protected] met de woorden "Privacyverzoek" in de onderwerpregel.

Contactinformatie voor klachten of zorgen: Als u klachten of zorgen hebt over het bedrijf of over deze privacyverklaring, neem dan contact op met:

Via e-mail: ilse@opleidingnagelstyliste.be

of

Via gewone post:

SGBC BVBA

Tav: Privacybeleid / Wettelijk
Haachtsesteenweg 675

1910 Kampenhout

België

Informatie die door u wordt verstrekt via algemene e-mailvragen aan de onderneming, zoals uw e-mailadres, wordt alleen gebruikt om te reageren op uw vragen in het kader van de normale gang van zaken en wordt nooit gedeeld met derden.

Als u ingezetene van de EU bent en een onopgelost probleem inzake gegevensprivacy of informatie over het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van gegevens hebt, kunt u een klacht / onderzoek bij ons indienen op:

Beveiliging / Hoe uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschermd: beveiliging van alle persoonlijk identificeerbare informatie is voor ons buitengewoon belangrijk. We hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. We beschermen uw persoonlijk identificeerbare informatie ook offline. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een ā€‹ā€‹specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld klantenservice), krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers / servers waarin we persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving. We evalueren dergelijke maatregelen voortdurend en werken deze bij waar nodig. Helaas kan geen gegevensoverdracht via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Dientengevolge, hoewel wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de onderneming de veiligheid van informatie die u via internet verstuurt niet garanderen of garanderen. Door dergelijke informatie aan het Bedrijf door te geven, aanvaardt u dat u dit op eigen risico doet.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden: door de Site te gebruiken, aanvaardt u het beleid en de beperkingen uiteengezet in dit Online Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik de website dan niet. Dit online privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet daarom deze pagina regelmatig bezoeken om het dan geldende online privacybeleid te bekijken waaraan u bent gebonden.

Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2018